Juridisk information

RÄTTSLIGA MEDDELANDEN

I enlighet med bestämmelserna i lag nr 2004-575 av den 21 juni 2004 om förtroende för den digitala ekonomin informeras användarna av Immersalis webbplats om identiteten på de olika parter som deltar i skapandet och övervakningen av webbplatsen.

Redigering av webbplatser

Denna webbplats, som är tillgänglig via URL www.immersalis.com (nedan kallad "webbplatsen"), publiceras av :

Immersalis, ett bolag med ett kapital på 1 000 euro, registrerat i BAYONNEs R.C.S. under nummer Bayonne B 829 418 276, med säte på 97 allée Théodore Monod, 64210 Bidart, företrädd av Alexis Clay, vederbörligen bemyndigad.

 

Utgivarens individuella momsnummer är: FR73829418276.

 

Design :

WordPress byrå - Newwwave skapande av webbplatser
Adress : 91 rue lamouly, 64600 anglet.

 

Boende :

Server som förvaltas av Agence Web Newwwave hos värdföretaget O2SWITCH.
RCS Clermont-Ferrand B 510 909 807
Huvudkontor : 222 Boulevard Gustave Flaubert
63000 Clermont-Ferrand - Frankrike

Direktör för publicering

Direktör för publiceringen av webbplatsen är Alexis Clay.

Kontakta oss:

97 allée Théodore Monod
64210 Bidart, Frankrike

Tel. +33 7 55 67 50 27